Wat is feedback eigenlijk?

Feedback is de Engelse term voor terugkoppeling. Het is het wederzijds reflecteren op iemands gedrag. Daarbij ga je voornamelijk uit van het effect dat andermans gedrag op jou heeft. Er zijn twee vormen van feedback, namelijk positief en negatief. Als je positieve feedback geeft, complimenteer je een ander en geef je blijk van waardering. Bij negatieve feedback kaart je iets aan wat in jouw ogen ongewenst is, omdat je je er ongemakkelijk door voelt.

Verschil tussen kritiek, feedback en advies?

Veel mensen halen de begrippen kritiek, feedback en advies vaak door elkaar. De drie zijn niet exact hetzelfde. – Feedback is gebaseerd op de effecten van andermans gedrag op jou. – Kritiek is een brede beschouwing van wat jij van een ander vindt. – Advies is iemand vertellen hoe hij of zij iets volgens jou het beste kan doen of laten. In tegenstelling tot advies en kritiek is feedback dus niets meer dan het terugkoppelen van persoonlijke gevoelens over iemands gedrag. Je hebt hiermee niet direct de bedoeling om dingen te veranderen.

Wat is het nut van feedback?

Ten eerste: om de ander vooruit te helpen zonder dat het voelt als een verplichting. De ontvangende partij moet zelf inzien dat zijn of haar gedrag aangepast moet worden. Ten tweede zorgt feedback voor een sterker gevoel van betrokkenheid en waardering. Met deze ongedwongen methode is het mogelijk om binnen een team aan de slag te gaan om verbeteringen door te voeren, op een manier dat ontvangers van feedback zich gehoord en betrokken voelen.

Waar dient goede feedback aan te voldoen?

Er zijn enkele voorwaarden als het aankomt op goede feedback. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je er zelf bij betrokken bent. Maak duidelijk aan de ander dat je emotioneel geïnvesteerd bent. Hierbij is enige vorm van emotionele intelligentie vereist. Dit doe je door het gedrag te omschrijven vanuit jouw persoonlijke perspectief, de gevolgen ervan, en vooral welke gevoelens dit bij jou losmaakt. Vervolgens kun je er advies aan toevoegen door uit te leggen wat jij graag als gewenst gedrag zou zien en waarom. Feedback wordt bijna altijd vrijwillig gegeven. Het is van belang bij het oplossen van bepaalde conflicten, zonder dat de onderlinge band tussen de partijen hierbij wordt aangetast. Iedereen moet in principe openstaan voor meerdere perspectieven en eventuele verandering. Zo kan er een terugkoppelingsproces ontstaan waar het hele team baat bij heeft, niet in de laatste plaats degenen die feedback ontvangen.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down