Page content

NARM; een Nieuwe Vorm Van Traumatherapie.

NARM; een Nieuwe Vorm Van Traumatherapie.

NARM, het ligt goed in de mond, maar om de gehele term te ontcijferen hebben toch echt een paar woorden meer nodig. NeuroAffective Relational Model, of in mooi Nederlands, een model gestuurd van uit de hersenen waarbij affectie en relaties versterkt worden

Gedurende jouw leven, en dat begint al bij jouw geboorte leren we elke dag nieuwe gewoontes. Die gewoontes, of patronen neem jij je hele leven mee. Het aanleren en afleren van patronen vergt ongeveer 30 dagen. Dit is de tijd die nodig is om verandering tot stand te brengen binnen de patronen van ons gedrag. Diepgewortelde patronen vergen soms meer tijd en energie.

Elk mens wordt vanaf de beginfase van zijn leven blootgesteld aan andere omgevingen. Zo krijg je te maken met andere mensen om ons heen, andere culturen waarin jij opgroeit, of andere religies. Je ontwikkelt daarmee allemaal een zeer persoonlijke voorkeur van gedrag. Dit patroon vormt over tijd wie je bent, hoe jij je gedraagt, welke angsten je hebt en relaties die je aantrekt.

Soms zijn deze patronen zo slecht voor ons dat we bij een psycholoog of psychiater belanden. Deze specialisten besteden vooral aandacht aan jouw denken, en minder aan de lichaam, geest en ziel.

Wat Is De NARM

De NARM is een methode die zich richt op relationeel, hechtings- en ontwikkelingstrauma. Door deze trauma’s ontwikkel je bepaalde gedragspatronen. Deze vroegtijdige ontstane gedragspatronen hebben een grote invloed op jouw verbinding met jezelf, anderen, omgeving en emoties. De NARM is een mindfullnes-based behandeling. Het pakt het identiteitsniveau en bewustzijnsniveau van het individu aan. Wie zijn we werkelijk in deze wereld. Op deze manier is de NARM een weg naar transformatie en heling.

NARM is ontwikkeld door Dr. Laurence Heller, en een voorvechter van de zelfhelende werking van het lichaam. Hij heeft de afgelopen twintig jaar onderricht gegeven over de gehele wereld. Hij gaf les aan gezondheidszorgspecialisten en medici die NARM willen adopteren als de vorm waarmee ze patiënten op een natuurlijke wijze kunnen behandelen.

De spontane beweging in ons richt zich op beweging, Laurence Heller

De Principes Van De NARM

NARM is dus een behandelingsmodel, waarbij ontwikkelingstrauma’s blootgelegd worden, en vervolgens via een vast patroon behandeld worden. Soms gaat het om relatief kleine zaken die gedurende de jeugd opgelopen zijn, en in het latere leven blokkeringen of gedragingen veroorzaken. Een gedragstherapeut moet altijd terugwerken naar een beginpunt waar een eventueel ontwikkeltrauma is ontstaan.

Ons zenuwstelsel is de sleutel van NARM, daar liggen onze diepste gevoelens opgeslagen, maar ook onze belevenissen, gesprekken en interacties die we hadden met anderen gedurende ons leven. Zelfs als je ze zelf niet meer herinnert, toch liggen deze ervaringen nog opgeslagen in het diepst van onze grijze massa.

“In each of us there is a natural movement towards health” Laurence Heller, PhD

Onze relaties met anderen bevatten het secondaire deel van NARM, waarbij gekeken wordt hoe wij op anderen reageren, en hoe zij op ons reageren. Waarom voelen we ons bij de ene persoon vertrouwd, en bij de ander niet. NARM helpt ons weer het beste uit ons zelf te halen, zodat het zelfhelende karakter van ons lichaam en de kracht van onze geest wederom een sterke combinatie vormen.

De Vijf NARM Thema’s

Bij de NARM ontwikkelingstherapie wordt uitgegaan van vijf basis principes, die allen een sterke samenhang hebben om in evenwicht te zijn, en een evenwichtig leven te kunnen leiden.

Verbinding

Bij verbinding wordt gekeken hoe verbonden je bent met je eigen lichaam, en hoe je verbintenissen sluit met anderen en andersom. Je eerste contacten in je leven zijn vaak je ouders, die dan ook gedurende je leven een belangrijke rol blijven vervullen, zelfs als ze er niet meer zijn.

Afstemming

Bij het thema afstemming wordt er net als bij een radiostation gekeken hoe je kunt afstemmen op de juiste frequentie van de zaken en personen om je heen. En tevens wordt er gekeken naar hoe je op je omgeving reageert, je uitdrukt, en communiceert. Dit laatste kan verbaal of non-verbaal zijn.

Vertrouwen

Vertrouwen is voor ons allen van belang in ons leven. Niet alleen of je mensen om je heen kunt vertrouwen. Maar, in hoeverre kun je jezelf vertrouwen? In dit onderdeel ligt een hele belangrijke sleutel van ons zijn. Bij gebrek aan vertrouwen in anderen of in ons zelf, kan hier aan gewerkt worden, om ook het vertrouwen weer op een optimaal niveau te krijgen.

Autonomie

Bij dit thema wordt er gekeken hoe autonoom je bent, en goed je dat naar buiten kunt communiceren. Ben je jezelf, of heb je vaak een masker op, waardoor anderen je wellicht niet altijd begrijpen. Zijn wie je bent, is erg belangrijk in onze vreemde en warrige samenleving. Doe maar gek, dat is al gewoon genoeg.

Liefde en Seksualiteit

Liefde geven en ontvangen is niet voor iedereen gemakkelijk, maar als je eenmaal je hart kunt openen naar anderen, dan kan intimiteit daar ook deel van uitmaken. We snakken er allemaal naar om bemint te worden, en onze liefde terug te geven aan anderen. Dit laatste thema maakt de cirkel compleet.

NARM is nog redelijk nieuw in Nederland, maar langzaam beginnen meer en meer mensen deze fascinerende therapie te gebruiken.

3 tips voor andere lichaamsgerichte trauma therapieën:

Comment Section

0 reacties op “NARM; een Nieuwe Vorm Van Traumatherapie.

Plaats een reactie


*