Teambuilding activiteiten die jij zelf kunt organiseren (deel 1)
11 augustus 2019 

Teambuilding activiteiten die jij zelf kunt organiseren (deel 1)

Of je team nu slechts uit vijf leden bestaat of wanneer het gaat om enkele honderden medewerkers in een bedrijf, teambuilding activiteiten zijn essentieel voor elke succesvolle organisatie. Teambuilding is echter niet een eenmalige activiteit, maar een continu proces binnen een bedrijf of organisatie. Teambuilding activiteiten zijn een investering in de medewerkers en in de toekomst van de organisatie, waarbij het opbouwen van relaties, communicatie en vertrouwen centraal staan. Door teambuilding activiteiten aan te bieden als bedrijf, zijn werknemers meer betrokken en productiever.

Maar laten we eerst kijken naar wat teambuilding is en wat de voordelen van teambuildingsactiviteiten zijn. We zullen de volgende punten langslopen:

 1. Wat is teambuilding
 2. Vertrouwen en teambuilding
 3. Teambuilding en emotioneel leiderschap
 4. Wat zijn de positieve effecten van teambuildingsactiviteiten
 5. Welke teambuilding activiteiten kan je zelf als organisatie organiseren

Wat is teambuilding?


Teambuilding betekent letterlijk ‘bouwen aan een team’, en geeft precies aan waar het om draait. Het is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking binnen een groep of team centraal staat. Zowel organisaties, bedrijven, scholen als sportteams zetten tegenwoordig teambuilding in om tot betere prestaties te komen, of om een hechtere of betere groepssfeer te creëren. Binnen teambuilding worden verschillende teambuildingactiviteiten ingezet, van een constructieve teambuilding middag tot een volledig weekend waarbij teams tot het uiterste worden gedreven met diverse complexe oefeningen.

Hoe dan ook, een teambuilding moet een win-win situatie zijn en vertrouwen opbouwen bij zowel de groepsleden als de organisatie. Een teambuilding dient te zorgen voor een blijvende ervaring, waar je achteraf op kunt verder bouwen.

De keuze welke teambuilding activiteiten worden ingezet, heeft vaak te maken met de branche, omgeving, hiërarchie, structuur, sfeer of problematiek waarin een team zich op dat moment verkeert. Voor welke teambuilding activiteiten ook wordt gekozen, steeds wordt gestreefd naar de volgende uitkomsten:

 • Meer inzicht in de kwaliteiten en mogelijkheden van elk teamlid.
 • Elk teamlid ontdekt hoe hij/zij effectief kan reageren op verschillende situaties.
 • Het team staat voor dezelfde normen en waarden
 • Meer onderling vertrouwen van de teamleden en weten wat ze aan elkaar hebben.

Zoals gezegd is teambuilding een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten. Teambuilding is dus niet een eenmalige activiteit, maar iets dat continu speelt. Als een teambuilding event of teambuilding activiteiten hebben plaatsgevonden, is het van belang om de verworven competenties en inzichten in de praktijk te gaan brengen. Dit vraagt ook na de teambuilding tijd, energie en vaardigheden van de leidinggevende. Teambuilding is immers niet die ene activiteit, maar een voortdurend proces binnen een bedrijf of organisatie.

Vertrouwen en teambuilding


Soms werkt een teambuilding eerder demotiverend dan inspirerend. Soms zien teamleden het net er niet van in, houden ze zich op de vlakte of werken ze helemaal niet mee. Ze laten overduidelijk zijn dat ze er het nut niet van inzien. Als leidinggevende is het dan ook belangrijk om vooraf aan te geven, waarom het belangrijk is deel de te nemen en de doelstellingen te duiden. Vertel hen dat je wil bijdragen aan hun werkplezier, dat je wil aantonen dat ze worden gewaardeerd en dat de organisatie daar best wel wat tijd, geld en energie instopt. Geef ze mee dat je elkaar als team beter leert kennen, dit meer vertrouwen schept, hen én de organisatie krachtiger maakt en dat de organisatie daar graag wil in investeren.

Door op deze manier te communiceren bouw je vertrouwen bij de teamleden op. Vertrouwen is essentieel om meerwaarde te halen uit een teambuilding en iedereen heeft er nood aan.

Teambuilding en emotioneel leiderschap


Emotioneel leiderschap is de vaardigheid om op een krachtige manier om te gaan met emoties waarbij de combinatie van pragmatisme en empathie zorgt voor een plezierige werksfeer en een hogere productiviteit. Zo zal een leider die hoog scoort op emotioneel leiderschap eerder luisteren naar wat zijn of haar team te zeggen heeft, een veilig aanspreekpunt zijn en eerder weloverwogen beslissingen nemen. Dit zijn zeer belangrijke competenties, want er is tegenwoordig minder sprake van een goede of slechte keuze, maar meer van de juiste beslissing nemen op het juiste moment.

Gelukkig is praten over emoties en het tonen hiervan tegenwoordig steeds minder een taboe. Dit is een positieve trend, waarbij het verwerken van emoties niet langer als onprofessioneel of zwak wordt gezien, maar juist als professioneel en vaardig. Ook tijdens teambuilding activiteiten wordt vaak ingespeeld op emoties. Om emoties van jezelf en anderen te herkennen, te benoemen en hoe ermee om te gaan. Hierdoor leert men tijdens een teambuilding elkaars eigenheid kennen, en kunnen ze elkaars emoties en reacties kaderen, waardoor de werking van een team verbeterd en versterkt wordt. En hoe een team emotioneel gezond geleid kan worden.

Waarom is teambuilding belangrijk?

De menselijke input, oftewel de medewerkers van een bedrijf zijn het belangrijkste goed van een bedrijf. Het beste product of het meest innovatieve bedrijfsplan betekent immers niets als er geen goede mensen achter zitten. Werknemers vormen het hart van elk bedrijf, en investeren in teambuilding activiteiten versterkt hun rol, prestaties en connecties. Teambuilding activiteiten zijn daarom essentieel wanneer je als bedrijf of organisatie betere teamrelaties en prestaties wilt bereiken.

Teambuilding activiteiten zijn belangrijk voor organisaties van elke omvang en structuur. Het maakt niet uit of het nu gaat om een samenwerkingsomgeving met duizenden werknemers, een ondernemingsraad van 5 leden of een omgeving waar iedereen aan zijn eigen projecten werkt, teambuilding evenementen zijn een must. Ook het type activiteit van een bedrijf is niet zozeer van belang. Of het nu gaat om een dienstverlener of productiebedrijf, ieder bedrijf zal baat hebben bij teambuilding activiteiten. Werknemers en teams zijn immers productiever en innovatiever wanneer ze tevreden zijn.

Wil jij meer ontdekken over teambuilding. 3 tips:

Wat zijn de positieve effecten van teambuilding?


Tegenwoordig worden er tal van teambuilding activiteiten aangeboden. Probeer altijd het onderscheid te zien tussen de meer luchtige activiteiten als een paintball shooting en de meer kwaliteitsvolle teambuilding activiteiten. Vergis je niet, kwaliteitsvolle en inhoudsvolle teambuilding kan zeker ook creatief en leuk zijn! Het is een kans om los te laten, iets nieuws te proberen en om medewerkers elkaar in een nieuw licht te zien. Naast het feit dat het gewoon goed en leuk is om samen te zijn, hebben teambuilding activiteiten ook een serieuze, zakelijke en persoonlijke impact. Hieronder vind je nog meer positieve effecten van teambuilding:

 • Medewerkers leren elkaar beter kennen 

Het meest voor de hand liggende voordeel van teambuilding activiteiten is dat het medewerkers stimuleert om elkaar buiten het werk te leren kennen. Het is anders om met een collega te praten tijdens bijvoorbeeld een workshop boksen, of dat je tijd en ruimte hebt om over meer persoonlijke zaken te praten.

 • Teambuilding zorgt voor verbinding en connectie

Collega’s en werksfeer zijn zaken die de meeste mensen het leukst vinden aan hun job. Zelfs als het werk moeilijk wordt, kunnen de mensen in je omgeving het verschil maken. Het kan echter moeilijk zijn om op het werk overeenkomsten met andere mensen te vinden, vooral als je het alleen maar over werk hebt. Een teambuilding activiteit laat mensen ontdekken dat ze gedeelde interesses hebben. Deze connecties komen misschien niet altijd naar buiten op kantoor, maar het helpt werknemers om zich  met elkaar verbonden te voelen. Persoonlijke banden en overeenkomsten zijn veel sterker dan alleen het delen van kantoorwanden. Bovendien voelen mensen zich graag verbonden met elkaar.

 • Met teambuilding worden bruggen gebouwd over afdelingen heen

Teambuilding maakt het ook mogelijk dat medewerkers uit verschillende delen van het bedrijf elkaar leren kennen. Mensen kunnen in contact komen met collega’s die ze op de werkvloer niet zien. Zo kunnen bij overkoepelende events medewerkers van het marketingteam samenwerken met het financiële team. Of staan vaste medewerkers naast stagiaires. Teambuilding  opent de deuren voor nieuwe vriendschappen en werkverenigingen. Het omarmt diversiteit omdat afdelingen van een bedrijf doorbreekt en iedereen gelijk kan zijn.

 • Teambuilding verbetert het moreel en de betrokkenheid

Tijdens teambuilding activiteiten kunnen medewerkers zich naast verdiepen en ventileren, ook vermaken. Ze krijgen de kans nieuwe vaardigheden te leren, een sport te beoefenen of een nieuwe plek te verkennen. Wanneer een bedrijf een leuke activiteit aanmoedigt, hebben werknemers meer kans om zich geëngageerd te voelen. Dit geldt vooral voor de flexibele medewerkers die op afstand of met flexibele roosters werken; zij werken of communiceren alleen met collega’s via telefoon of e-mail. Een teambuilding brengt iedereen bij elkaar, en kan zelfs de meest eenzame werknemer het gevoel geven dat hij of zij deel uitmaakt van een team.

 • Teambuilding zorgt voor beter teamwork

Tijdens teambuilding activiteiten worden werknemers gevraagd om na te denken en samen te werken, wat zich vertaalt in wat ze op het werk doen. Wanneer een team van collega’s samen een fictieve noodsituatie tijdens de teambuilding kan doorstaan, dan kunnen ze zeker een presentatie samenstellen.

 • Teambuilding zorgt voor minder conflicten op de werkvloer

Teambuilding vermindert conflicten. Vaak berusten onenigheden op de werkvloer slechts misverstanden of miscommunicaties. Teambuilding stelt mensen in staat om de persoonlijkheid van hun collega’s te begrijpen. Als ze weten hoe iemand anders communiceert, betekent dit dat conflicten minder waarschijnlijk zijn. Wat iemand als een vervelende opmerking kan overkomen, kan eigenlijk gewoon een collega met een scherp gevoel voor humor zijn. Collega’s ontdekken dit soort eigenschappen van elkaar tijdens informele teambuilding activiteiten.

 • Teambuilding bouwt vertrouwen tussen medewerkers

In plaats van te denken aan managers en leidinggevenden op het hoogste niveau die de hele dag in hun kantoor in de hoek zitten, kunnen teambuildingactiviteiten een gezicht en persoonlijkheid geven aan de titel. Verder gaan dan een strikt professionele relatie bouwt vertrouwen op en verhoogt de transparantie binnen de organisatie. Medewerkers hebben het gevoel dat ze hun managers kunnen vertrouwen omdat ze weten hoe ze echt zijn. Ook in teams van medewerkers is vertrouwen cruciaal. Als er vertrouwen is tussen collega’s, weten mensen dat ze op anderen kunnen rekenen om hun werk gedaan te krijgen. Kortom, teambuilding geeft vertrouwen dat veel verder gaat dan de activiteit of de daguitstap van het bedrijf. Het creëert een sterke bedrijfscultuur waarin medewerkers betrokken zijn en hun uiterste best doen.

Welke teambuilding activiteiten kan je zelf als organisatie organiseren?


Zoals al eerder aangegeven is het raadzaam om niet zomaar een activiteit uit te kiezen. Zo zijn er diverse teambuildingsoefeningen op te noemen die je als organisatie zelf kan organiseren om werknemers meer vertrouwen te laten krijgen in elkaar. Hieronder vind je een overzicht van 10 teambuilding activiteiten die eenvoudig op te zetten zijn, een groots effect hebben en laagdrempelig zijn:

 1. Code of Conduct

Een eenvoudige maar zinvolle activiteit die de toon zet voor een evenement en waarbij de gemeenschappelijke waarden centraal staan. Aan iedereen wordt gevraagd op een whiteboard te zetten wat voor hen ‘betekenisvol’ en ‘plezierig’ is in hun organisatie. Nadien ga je met het team in dialoog om tot een uitkomst te komen. Code of Conduct is perfect voor de start van een dagje teambuilding.

 1. Sociaal netwerk in kaart brengen

Laat werknemers hun verbindingen in kaart brengen op een whiteboard. Iedere persoon heeft een avatar waarbij de getekende lijnen laten zien of en hoe ze de andere teamleden kennen. Ook dit is een goede oefening om het ijs te breken tijdens een teambuilding waarbij mensen elkaar (nog) niet goed kennen.

 1. In elkaars ogen kijken

Een eenvoudige, maar soms ook ongemakkelijke oefening waarbij het draait om vertrouwen. Tijdens deze oefening moeten 2 werknemers tegenover elkaar gaan zitten of staan. Vervolgens moeten ze elkaar twee minuten lang aankijken en niets zeggen. Wanneer de 2 minuten voorbij zijn mogen ze vertellen hoe het voelde om iemand in de ogen te (blijven) kijken, en hoe moeilijk dit misschien wel was

 1. Kampvuur Verhalen

Een gesprek met alle teamleden is nog altijd een zeer effectieve oefening voor een teambuilding. Het inspireert tot het vertellen van verhalen en verbetert de groepscohesie. Werknemers verzamelen zich in een kring en delen hun ervaringen. Onderweg leren ze dingen over elkaar en herbeleven ze oude herinneringen.

 1. Memory Wall

Bij deze fysieke activiteit worden de gemeenschappelijke herinneringen van het team vastgelegd en opnieuw beleefd. Werknemers schetsen hierbij gedeelde herinneringen met elkaar en plaatsen ze op een muur (whiteboard). De muur blijft gedurende het hele evenement zichtbaar en vormt het middelpunt van de kameraadschap van het team. Deze teambuilding activiteit creëert een uitnodigende omgeving en bevestigt de positieve relaties tussen de teamleden.

 1. Het perfecte vierkant

Bij deze oefening moeten alle werknemers en met een stuk touw in de hand in een cirkel gaan staan. Laat iedereen een blinddoek omdoen en leg het touw op de grond. Vervolgens moet iedereen op een korte afstand van de cirkel lopen. Vraag vervolgens iedereen om terug te komen en om te proberen om een vierkant te vormen met het touw, uiteraard met de blinddoeken om. Om het nog spannender te maken kan er een spreekverbod opgelegd worden aan sommige werknemers, waardoor men nog meer op gevoel moet afgaan dan op verbale instructies.

 1. Tot 10 tellen

Bij deze oefening moeten de werknemers samen in een kring zitten, met het gezicht naar elkaar toe. In willekeurige volgorde wordt opgedragen om hardop te tellen van 1 tot 10, iedere persoon zegt maar één cijfer, en het is het enige wat je mag zeggen. Wanneer je tegelijkertijd een getal zegt, of een ander herhaalt, begint de oefening weer terug bij 1. Deze oefening zorgt voor veel meer rust binnen het team, oogcontact staat centraal en er is geen tijd voor grapjes. Deze oefening versterkt de concentratie en het teamgevoel.

 1. Mijnenveld

Leg in een open ruimte of buiten op een grasveld verschillende obstakels op de grond, bijvoorbeeld stoelen. Koppel steeds 2 werknemers aan elkaar en laat geef aan ieder van hen een blinddoek. Het doel is om de persoon met de blinddoek door het veld te leiden, zonder dat je diegene mag aanraken. Door verbale tips en instructies te geven lijkt dit gemakkelijk, maar niets is minder waar, de geblinddoekte persoon mag namelijk zelf niet praten. Deze eenvoudige maar leuke oefening vereist een goede communicatie met elkaar waarbij gewerkt wordt aan onderling vertrouwen.

 1. The one question

Een werknemer wordt willekeurig geselecteerd om een taak voor de groep te bedenken. Het kan van alles zijn, van babysitten tot het blussen van een brand of het graven van een diep gat in de grond. Daarna is het de taak van elk individu uit de groep om met één vraag te komen die bepaalt welke persoon het best geschikt is voor de baan.

 1. Op de cover van een magazine

Wie wil er nu niet op de cover van een tijdschrift staan? Met deze gedachte moet deze oefening ontstaan zijn.

Bij deze oefening moet iedereen een denkbeeldig coververhaal maken over een succesvol project of bedrijfsprestatie. Hiervoor kunnen ze creatief aan de slag om de juiste beelden krijgen, en koptitels en citaten formuleren. Het is een goede oefening in creativiteit die een team ook kan inspireren om groter te denken.

Kortom, investeer in teambuilding activiteiten!

Zoals je hebt kunnen lezen, is er geen rocket science nodig om geregeld goede teambuilding activiteiten (oefeningen) zelf te organiseren. En alhoewel het misschien een kostbare investering lijkt om een teambuilding te organiseren door werknemers een dagje niet te laten werken, zijn teambuilding activiteiten de investering waard. Door tijd en geld te investeren in teambuilding activiteiten worden er betere intermenselijke relaties opgebouwd, komt er meer vertrouwen bij de werknemers en wordt een open samenwerkingscultuur gecreëerd.

Teambuilding ByLizet

Wil jij jouw team een boost geven en ben je op zoek naar een teambuildingspecialist? Die vind je ByLizet! Wij geloven dat teambuilding draait om eerlijkheid. Tegenover elkaar en tegenover jezelf. Het is een continue proces, want iedereen ontwikkelt zich en verandert voortdurend.

De teambuilding ByLizet is gebaseerd op doen, ervaren, bewegen (boksen) en bewustwording. Trajecten zijn praktisch opgezet in een veilige omgeving. Deze kunnen worden gevolgd op onze locatie in Rotterdam (max. 12 personen), of op een locatie naar keuze.

De inzichten die jij en jouw team leren zijn geen quick fixes die na een paar dagen niet meer werken, maar zijn echt bedoeld voor de lange termijn. Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden. Stuur een bericht naar mail@bylizet.nl.

Over de schrijver
ByLizet is dè coach die particulieren, professionals en organisaties naar een hoger niveau tilt. Laat jouw echte ik stralen met deze no-nonsense coaching en teambuilding, gericht op lichaam en geest. Hier ga je doen, voelen en ervaren en niet alleen urenlang praten. Ga de confrontatie aan met twijfels, angsten en weggestopte emoties … en overwin ze voor eens en altijd!
Reactie plaatsen

3  gratis video's voor meer rust en ontspanning. 

 • de meest emotionele fout die vrouwelijke professionals op het werk maken
 • hoe je ontsnapt aan de ratrace van meer, beter, mooier en slanker.
 • de 3 belangrijkste dingen om te winnen aan veerkracht