Vitaliteit

Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht, dus de mate waarin iemand zich letterlijk kracht en energiek voelt. Vitale personen hebben meer eigen regie over hun leven. Sport en beweging is voor vitale mensen van levensbelang.